Wychowanie psychoseksualne

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
wiedzą jak przebiega rozwój psychoseksualny,
rozumieją różnice w zachowaniu uczniów wynikające z różnic płci,
potrafią reagować na zachowania uczniów z perspektywy Ja-Dorosły.

Program szkolenia:
model osobowości według Analizy Transakcyjnej,
Dzikie Serce, czyli potrzeby chłopców,
Urzekająca, czyli potrzeby dziewcząt,
trzy ważne rzeczy w życiu dziewcząt i chłopców,
prawidłowości w rozwoju psychoseksualnym,
co dorosłych niepokoi w zachowaniach dzieci i młodzieży.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.