OSOBOWOŚĆ UCZNIA  a  KARIERA SZKOLNA

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania osobowości  
i preferencji zadaniowych uczniów

Program :

1.    Pierwsza część 

      Badanie osobowości, mocnych stron i obszarów rozwoju

      oraz preferencji zadaniowych nauczycieli  3h ( grupa 15 osobowa)

 

2.    Druga część – 

a)    Prezentacja założeń typologii osobowości wg MBTI® 1h

          -       wręczenie i omówienie raportów – wyników badania MBTI®

          -       przedstawienie „mapy zespołu nauczycielskiego”

 

b)    Zajęcia warsztatowe dla grup nauczycieli

      (grupa max 15 osób) 4h

·    ćwiczenia z rozpoznawania typu osobowości ucznia

          -       jak efektywnie wykorzystać wiedzę na temat osobowości

          -       ucznia w procesie nauczania

          -       „mapa klasy” – różnorodność typów osobowości uczniów

·    zarządzanie energią uczniów

·    formułowanie poleceń

·    motywowanie uczniów

·    pomoc w ustalaniu celów oraz zarządzaniu sobą w czasie

 

Zamiast prezentacji i zajęć warsztatowych – możliwa konferencja/seminarium (3h) dla całego grona nauczycielskiego