Jak radzić sobie z uczniem w okresie dojrzewania?

Cel szkolenia:
wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych.


Po szkoleniu nauczyciel będzie:
- znał właściwości psychospołeczne ucznia w wieku gimnazjalnym,
- wiedział, które komunikaty działają na uczniów motywująco,
- umiał konstruktywnie reagować na niepożądane zachowania u uczniów ,
- potrafił motywować uczniów do pracy w szkole,
- będzie miał możliwość wyboru odpowiedniej strategii wychowawczej ,- będzie miał możliwość wyboru sposobu komunikowania się z uczniami.

Program Szkolenia

LP

Temat

Metoda pracy

Czas

1

Charakterystyka psychospołeczna ucznia w wieku gimnazjalnym i rola ukrytego programu nauczyciela w strategii wychowawczej dotyczącej uczniów.

Praca metodą Mind Map,

Praca na metaforze

 1 godzina lekcyjna

2

Jak za pomocą komunikacji można wpływać na sposób zachowania się uczniów:
- 2 typy komunikacji słownej i ich oddziaływanie na uczniów
- blokady komunikacji interpersonalnej
- czynniki ułatwiające komunikację

Wykład i dyskusja

1 godzina lekcyjna

3

Rola mechanizmów obronnych i motywów niewłaściwego zachowania się uczniów w optymalnym radzeniu sobie w szkole. Wtórne korzyści uzyskiwane przez uczniów za pomocą niewłaściwego zachowania.

Wykład i doświadczenia własne nauczycieli (praca w grupach)

1 godzina lekcyjna

4

Konflikty w klasie:
- czym jest konflikt
- typowe sposoby rozwiązywania konfliktów przez nauczycieli (metoda autorytarna i metoda permisywistyczna)
- niezawodna metoda rozwiązywania konfliktów (strategia „i”)

 Ćwiczenia praktyczne

2 godziny lekcyjne

5

Interwencje nauczyciela wprowadzające ład i dyscyplinę w klasie. Interwencje nauczyciela motywujące uczniów do nauki.

Ćwiczenia praktyczne,

Analiza przypadku

1 godzina lekcyjna

 Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.