Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela, czyli jak z trudnego ucznia/rodzica uczynić sprzymierzeńca.

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
wiedzą na czym polegają komunikaty typu Ja,
potrafią udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej (również wtedy, kiedy jest to krytyka),
doceniają wagę komunikacji interpersonalnej w swojej pracy.

Program szkolenia:
techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej,
najczęściej popełniane błędy w komunikacji z uczniem i jego rodzicem,
co sobą (gestem, mimiką i głosem) komunikuje nauczyciel?,
samoświadomość i samoasertywność w pracy nauczyciela,
komunikowanie się z uczniem trudnym,
techniki komunikowania się w sytuacji konfliktu i rozwiązywania problemu,
procedura modyfikacji zachowań.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.