Asertywność

Cele szkolenia:
nauczyciele po szkoleniu:
znają pojęcie i istotę asertywności,
potrafią wyrazić asertywność: werbalnie i fizycznie,
są otwarci na poszerzanie zachowań asertywnych w jedenastu aspektach.

Program szkolenia:
asertywność - czym jest, a czym nie jest?
akcja dbania o siebie, czyli jedenaście aspektów asertywności,
wyrażania pewności siebie werbalnie i fizycznie,
gdzie i kiedy zachowywać się asertywnie,
asertywność w relacji z uczniami, ich rodzicami i kolegami w pracy.

Metody pracy:
Wykład i dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne (w grupach czteroosobowych bądź w parach).
Praca na metaforze z elementami autodiagnozy.

Wielkość grupy:
do 20 osób.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.