Uczniowska agresja – jak sobie z nią radzić?

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych a w szczególności radzenia sobie z agresją uczniów.

Po szkoleniu nauczyciel będzie:

-  wiedział jakie są przyczyny agresji u uczniów ,
-  wiedział jak sobie radzić z agresją wśród uczniów ,
-  potrafił wpływać na poziom agresji u uczniów ,
-  potrafił rozwiązywać konflikty ,
-  będzie miał możliwość wyboru strategii rozwiązywania konfliktów ,
-  będzie miał możliwość wyboru sposobu komunikowania się z uczniami.

PROGRAM SZKOLENIA

LP

Temat

Metoda pracy

Czas

1

Przyczyny agresji uczniów:
- tkwiące w uczniu
- tkwiące w środowisku szkolnym
- tkwiące w środowisku rodzinnym

Praca metodą Mind Map,

Praca na metaforze

 1 godzina lekcyjna

2

Jak za pomocą komunikacji można wpływać na poziom agresji u uczniów:
- 2 typy komunikacji słownej i ich oddziaływanie na uczniów
- blokady komunikacji interpersonalnej
- czynniki ułatwiające komunikację

Wykład i dyskusja

1 godzina lekcyjna

3

Rola mechanizmów obronnych i motywów niewłaściwego zachowania się uczniów w optymalnym radzeniu sobie w szkole. Wtórne korzyści uzyskiwane przez uczniów za pomocą niewłaściwego (agresywnego) zachowania.

Wykład i doświadczenia własne nauczycieli (praca w grupach)

1 godzina lekcyjna

4

Konflikty w klasie:
- czym jest konflikt
- typowe sposoby rozwiązywania konfliktów przez nauczycieli (metoda autorytarna i metoda permisywistyczna)
- niezawodna metoda rozwiązywania konfliktów (strategia „i”)

 Ćwiczenia praktyczne

2 godziny lekcyjne

5

Ingerencje nauczycieli w zachowanie uczniów:
- ingerencje pośrednie
- ingerencje bezpośrednie

Ćwiczenia praktyczne,

Analiza przypadku

1 godzina lekcyjna

Wielkość grupy: do 20 osób.